Inici

Perfils de tarifa reduïda de l'EMT-Palma amb la Targeta Ciutadana

Documentació addicional per obtenir els següents perfils:

.

ESTUDIANT 0,45€ - A partir dels 17 anys.

Aportar document acreditatiu d'estar estudiant formació reglada l'any en curs. (*)

Per consultar els estudis inclosos, aquí

___________________________________________________________________

FAMÍLIA NOMBROSA   0,30€ 

Aportar títol de Família Nombrosa o Monoparental de qualsevol Comunitat Autònoma del territori espanyol. (*)

______________________________________________________________________

CARNET VERD 0,30€ - Per a titulars d'alguna de les següents condicions: 

 • Discapacitats i minusvalideses igual ò més del 33% (*)
 • Pensionistes menors de 60 anys (*)
 • Beneficiaris de l'ajut d'emergència social, RESOGA i IMV (*)
 • Pares amb fills a càrrec amb discapacitat igual o més del 65%
 • Cònjuge, parella estable o fills (fins 18 anys) de persones amb discapacitat = ò > 65%
 • Usuaris de 17 anys en règim d'acolliment o tutela a centres oficials o reconeguts
 • Usuaris de centres d'allotjament per persones en risc o exclusió social
 • Usuaris de Benestar Social de l'Ajuntament
 • Usuaris d'altres organismes oficials que es troben en situacions especials
 • Dones víctimes de violència de gènere.

Documentació a aportar: consultar aquí

______________________________________________________________________

CARNET GRAN - Pensionistes a partir dels 60 anys. 

Acreditar ingressos no superiors als establerts amb:

 • Declaració de renda 2020 o certificat de l'AEAT de que no s'ha presentat declaració. (*)
 • Certificat de pensió. (*)

                 Edat                        Pensió          Individuals     Conjunts       Tarifa       Perfil

 • A partir dels 60 anys...màxima  442 €        6.188 €       12.376 €      gratuïta   GRAN A
 • Entre 60 i 64 anys ..... màxima  950 €      13.300 €       26.600 €       0,30 €    GRAN B
 • Entre 65 i 69 anys ....màxima 1.900 €      26.600 €       53.200 €       0,30 €    GRAN B

També pot sol·licitar el perfil:

 • El cònjuge del titular de la pensió podrà gaudir del mateix descompte si té assistència sanitària a càrrec del pensionista (s'ha d'aportar document acreditatiu de ser beneficiari d'assitència sanitària expedit per l'INSS, a més de la documentació anterior).
 • Perceptor/a d'una pensió compensatòria per separació o divorci (s'ha d'aportar original de sentència o conveni regulador vigent, a més de la documentació anterior).

Barems aprovats per decret núm. 202111980 en data 22/06/2021.

 ________________________________________________________________________

PALMA AMB TU 0,45€ - Empadronats a Palma, inscrits al SOIB com aturats de llarga durada (mínim 12 mesos ininterromput), ser major de 45 anys o tenir entre 17 i 30 anys.

Aportar informe de període de 12 mesos ininterromput inscrit en situació de desocupació.

________________________________________________________________________

NO RESIDENT 1,15€ - Empadronats a municipis sense conveni de les Illes Balears.

 • DNI o NIE  amb domicili actual
 • o certificat d'empadronament amb data màxima d'expedició de 2 mesos d'anterioritat.

_______________________________________________________________________

(*) Aquesta informació es pot obtenir des de les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma i a l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT-Palma prèvia autorització original del titular.

 Imprès autorització per sol·licitar informació a altres Administracions Públiques

1 de juliol de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat