Inici

Perfils de tarifa reduïda de l'EMT amb la Targeta Ciutadana

Documentació addicional per obtenir els següents perfils:

.

ESTUDIANT 0,45€ - A partir dels 17 anys

Aportar document acreditatiu d'estar estudiant formació reglada l'any en curs. 

Per consultar els estudis inclosos, cliclar aquí

___________________________________________________________________

FAMÍLIA NOMBROSA   0,30€ 

Aportar títol de Família Nombrosa de qualsevol Comunitat Autònoma del territori espanyol.

Aquesta informació es pot obtenir des de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma i a l'oficina d'atenció al públic de l'EMT prèvia autorització original del titularImprès autorització

______________________________________________________________________

CARNET VERD 0,30€ - Per a titulars d'alguna de les següents condicions: 

 • Discapacitats i minusvalideses igual ò més del 33%
 • Pensionistes menors de 60 anys
 • Beneficiaris de la RMI 
 • Pares amb fills a càrrec amb discapacitat igual o més del 65%
 • Cònjuge, parella estable o fills (fins 18 anys) de persones amb discapacitat = ò > 65%
 • Usuaris de 17 anys en règim d'acolliment o tutela a centres oficials o reconeguts
 • Usuaris de centres d'allotjament per persones en risc o exclusió social

Documentació a aportar: clicar aqui

______________________________________________________________________

CARNET GRAN - Pensionistes a partir dels 60 anys 

Acreditar ingressos no superiors als establerts amb:

 • Declaració de renda 2017 o certificat de l'AEAT de que no s'ha presentat declaració.
 • Certificat de pensió.

Important:

Aquesta informació es pot obtenir des de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma i a l'oficina d'atenció al públic de l'EMT prèvia autorització del titular. Imprès autorització

                 Edat                        Pensió          Individuals     Conjunts       Tarifa       Perfil

 • A partir dels 60 anys...màxima    409 €        5.726 €       11.452 €      gratuïta   GRAN A
 • Entre 60 i 64 anys ..... màxima  736 €      10.304 €       20.608 €       0,30 €    GRAN B
 • Entre 65 i 69 anys ....màxima 1.472 €      20.608 €       41.216 €       0,30 €    GRAN B

També pot sol·licitar el perfil:

 • El cònjuge del titular de la pensió podrà gaudir del mateix descompte si té assistència sanitària a càrrec del pensionista (s'ha d'aportar document acreditatiu de ser beneficiari d'assitència sanitària expedit per l'INSS, a més de la documentació anterior).
 • Perceptor/a d'una pensió compensatòria per separació o divorci (s'ha d'aportar original de sentència o conveni regulador vigent, a més de la documentació anterior).

Barems aprovats per decret núm. 201812759 de data  21/06/2018.

 _________________________________________________________________

PALMA AMB TU 0,45€ - Empadronats a Palma, inscrits al SOIB com aturats de llarga durada (mínim 12 mesos ininterromput), ser major de 45 anys o tenir entre 17 i 30 anys.

Aportar informe de període de 12 mesos ininterromput inscrit en situació de desocupació.

__________________________________________________________________

NO RESIDENT 1,15€ - Empadronats a municipis sense conveni de les Illes Balears.

 • DNI o NIE  amb domicili actual
 • o certificat d'empadronament amb data màxima d'expedició de 2 mesos d'anterioritat.
9 de gener de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat