Inici

Queixes i Suggeriments


DMS - Demandes municipals de serveis: Queixes, suggeriments, peticions i altres

Les queixes, suggeriments i altres comunicacions que qualsevol persona enviï a través d'aquest formulari no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent. Aquestes demandes municipals de serveis no condicionen, de cap manera, l'exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment administratiu, puguin exercir aquells que es considerin interessats en el procediment.
Gràcies per ajudar-nos a millorar.

Normativa de referència: basat en el RD 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l'Administració general de l'Estat.

Podeu conèixer el funcionament de la tramitació de les DMS i consultar els compromisos del servei AQUÍ

Com a usuari o usuària d'aquest servei, teniu dret a ser tractat amb respecte i deferència i l'obligació de presentar la queixa o el suggeriments en un llenguatge entenedor i respectuós.

VOLEU SABER L'ESTAT D'UNA COMUNICACIÓ JA PRESENTADA?

Per a DMS (Demandes municipals de serveis) ja registrades

Consultau aquí

VOLEU REITERAR UNA COMUNICACIÓ ANTERIOR?

Per a DMS (Demandes municipals de serveis) ja registrades

Reiterau aquí

VOLEU PRESENTAR UNA NOVA COMUNICACIÓ A L'AJUNTAMENT?

Clicau aquí


Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat