Ajuda

Si necessitau ajuda contactau amb el nostre suport tècnic o trucau el telèfon 010.

Tornar

Autenticació


Heu accedit al sistema de tramitació telemàtica per fer el tràmit :

Obtenció del certificat de residència per a viatges amb certificat digital

Per poder completar aquesta tramitació podeu usar qualsevol via d'autenticació permesa:

Amb Cl@ve

Sereu redirigit a la pàgina del sistema Cl@ve, on se vos indicarà quines opcions teniu per identificar-vos.

Més informació

© Ajuntament de Palma
Ajuntament de Palma: Pl de Cort,1 - 07001 Palma
Telèfon 971 22 59 00
Necessitau ajuda? Contactau amb l'equip de suport .