Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Cultura.10 - Sol·licitud per a la cessió d'ús dels Teatres Municipals

Descripció

Procediment pel qual es tramiten les sol·licituds d'ús dels teatres municipals (TM Catalina Valls, TM Mar i Terra i TM Xesc Forteza), per activitats compatibles amb l'ús de les instal·lacions

Qui ho pot sol·licitar? Persones físiques i jurídiques
Documentació a aportar
  • sol·licitud específica
  • permissos necessaris per dur a terme l'activitat
On sol·licitar-lo?
Qui tramita la sol·licitud?

Teatres Municipals

C/ Almudaina, 7A. 07001 Palma

Tel. 971 71 09 86

A/e: musicaiescena@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Contactar amb els teatres municipals

    Teatre Xesc Forteça i Teatre Catalina Valls Telf.: 971710986 i 971710882 
    Mar i Terra Telf.: 971452358
Òrgan resolutori

Teatres Municipals

C/ Almudaina, 7A. 07001 Palma

Tel. 971 71 09 86

A/e: musicaiescena@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions El termini de tramitació es de 6 setmanes abans de l'inici de l'activitat per la qual es sol·licita l'espai
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
23 de novembre de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat