Inici -> Sessions

UAC.02 - Sol·licitud notificació electrònica en contestació a un avís de recollida de notificació domiciliària

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques i jurídiques que havent rebut al seu domicili un avís de notificació presencial per absència després de dos intents fallits, vulguin rebre la notificació a través del canal telemàtic, encara que no hagin iniciat el procediment per via telemàtica. Serà necessari disposin de certificat digital o DNI electrònic.

Documentació a aportar
  • Escanejar l'avís de recollida que se'ls ha deixat a la bústia. Formats de documents acceptats següents: PDF, doc, ODT, JPG.
  • Complimentar el formulari de "Sol·licitud genèrica", adjuntar el document escanejat, signar digitalment la sol·licitud i el document adjuntat.
  • Registrar la sol·licitud
On sol·licitar-lo?

Per Internet a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Palma:

Normativa
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d' accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica.
Qui tramita la sol·licitud?

Unitat Administrativa de Correspondència
Porta del Camp, 2, pl. baixa - 07001 Palma
Tel. 971 22 59 00   Ext. 3863-3849-3977

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Unitat Administrativa de Correspondència
Porta del Camp, 2, pl. baixa - 07001 Palma
Tel. 971 22 59 00   Ext. 3863-3849-3977

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Observacions

Termini de sol·licitud: a partir del moment de la recepció de l'avís en el domicili, i en un termini no superior a 7 dies naturals.

2 de març de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat