Inici -> Sessions

Medi Ambient i Benestar Animal.04 - Sol·licitud denúncia solars

Descripció

Expedients denúncia solars, en deficients condicions de salubritat (acumulació de fems, deixalles, brutor)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Documentació a aportar
  • Sol·licitud on es denunciin els fets de manera detallada amb la maxima informació possible sol·licitant l'actuació municipal corresponent.
On sol·licitar-lo?
Normativa
  • Llei 23/2006 de 20 de desembre de Capitalitat; Llei de Costas; Ordenança Neteja, Deixalles i Residus Sòlids Urbans
Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
Pl. Santa Eulàlia, 9 (4a planta) C.P. 07001
Tel.: 971225900. Ext. 1164. Fax: 971225965.
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Ser major d'edat

Òrgan resolutori

Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
Pl. Santa Eulàlia, 9 (4a planta) C.P. 07001
Tel.: 971225900. Ext. 1164. Fax: 971225965.
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Recurs

Potestatiu de reposició i contencios-administratiu

Observacions

L'Ajuntament pot actuar subsidiariament en cas d'incompliment de l'ordre de la Batlia, de neteja de solars, essent les despeses a càrrec del denunciat

Més informació

Es tramiten aquests expedients per molesties (olors, rates, altres) com a conseqüència de solars en deficients condicions de salubritat (acumulació de fems, deixalles) . Denuncies per incompliment ordenança neteja (embrutament via pública, abocament de fems fora de l'horari establert), abocadors incontrolats

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
14 d'octubre de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat