Inici -> Sessions

Mobilitat.202 - Renovació distintiu resident ORA

Descripció

Renovació dels distintius de resident ORA anuals prespecte de les persones que tenien un distintiu de resident d'ORA vigent l'any anterior per tots els sectors.

Termini de renovació: de 1 de desembre al 31 de gener de cada any.

Documentació a aportar

Si l'avís de renovació que reben al domicili no informa de cap incidència i la renovació es de tipus presencial, no serà necessari presentar cap documentació addicional; només s'ha de fer el pagament de la renovació. En el cas que no l'hagueu rebut o l'hagueu extraviat, demanau-ne una copia al correu renovacioora@palma.cat i el vos enviarem.
En cas que l'avís informi d'una incidència s'ha d'aportar la documentació actualitzada respecte de la incidència detectada. Així, les incidències detectades i la documentació que s'ha de presentar són les següents:
- DNI, passaport o permís de residencia caducat. S'ha d'aportar el DNI, el passaport o el permís de residència renovat.
- Carnet de conduir caducat. S'ha d'aportar el carnet de conduir renovat.
- El domicili a què està assignat el vehicle no coincideix amb el domicili actual d'empadronament. S'ha d'anar a la Prefectura Provincial de Trànsit a modificar el domicili fiscal del vehicle i adjudicar-li el domicili actual d'empadronament del seu titular.
- Hi ha una ordre de precintament del vehicle. S'ha de presentar el document que acrediti la cancel·lació de l'ordre.

On sol·licitar-lo?
  • Renovació sense incidènica: Si heu rebut l'avís derenovació i pagau la taxa per qualsevol de les formes de pagament indicades,entenem sol·licitada la renovació i vos enviam el distintiu a casa.

 De forma presencial exclusivament a la Oficina de la SMAP (C/. San Joan de la Salle, 6), de 9 a 19:30 h, de de dillus a divendres, i dissabtes de 9 a 14:00 h

  • Renovació amb incidencia: Si rebeu un avís derenovació amb incidències, corregiu la incidencia/es i enviau-nos unjustificant via correu electrònic (incidenciesora@palma.cat) i vosenviarem la referencia per poder abonar la taxa i enviar-vos el distintiu a casa.

De forma presencial amb cita previa (https://citaprevia.palma.cat/citapreviafront/public/ORA o971225571) exclusivament a les oficines del Negociat ORA-ACIRE  

Preu i forma de pagament

24 euros, que s'han d'abonar amb tarjeta financera o document de pagament bancari de l'Ajuntament de Palma, si la renovació és de tipus presencial (NO efectiu).

- Per Internet, al web de l'Ajuntament de Palma i amb qualsevol tipus de targeta bancària: https://pagaments.palma.cat  
- Caixers dotats amb lector de codi de barres: Caixabank o BBVA
- Seus electròniques de Caixabank (www.caixabank.es) i Banca March (www.bancamarch.es), BBVA (www.bbva.es ) o Banco Santander (www.bancosantander.es)
- Entitats bancàries: Caixabank, Banca March, BBVA o Banco Santander.

Normativa

Ordenança municipal de circulació; art. 58 a 68 (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001) i Ordenances fiscals de l'any en curs

Requisits

Persones que continuen complint els requisits per a obtenir el distintiu de resident ORA i que ja el tenien l'any anterior

Observacions

Un cop abonada la taxa, enviarem al vostre domicili el distintiu de resident ORA per correu certificat. Si l'operador postal (CI postal) no pot efectuar el lliurament, vos deixarà un avís perque el passeu a recollir a les seves oficines (indicades a l'avís) on romandrà 7 dies, passats aquests termini el distintiu es retorna a les nostres oficines. Si passats 25 dies des de la data de pagament no heu rebut el distintiu enviau un correu electrònic a renovacioora@palma.cat i es gestionarà un duplicat o altre solució.

La taxa d'ORA té caràcter voluntari i pagar-la implica que se sol·licita la renovació el dia en què se'n fa el pagament.
El distintiu de l'any en curs és vàlid fins el 31 de gener de l'any següent i, si s'escau, el 16è dia hàbil a partir que es pagui.
A partir del 31 de gener del nou any la renovació només es pot fer al Negociat d'ORA-ACIRE, i s'ha de demanar obligatòriament cita prèvia (https://citaprevia.palma.cat/citapreviafront/public/ORA o 971225571)

Més informació

Negociat d' ORA-ACIRE
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Tel: 971.22.55.22/00 ext 1765, 1768 i 1766
Fax: 971.28.25.65
A/e: oraacire@palma.es

21 de novembre de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat