Inici

Mobilitat.202 - Renovació targeta de resident ORA

Descripció

Renovació dels distintius de resident ORA per a l'any 2019 respecte de les persones que tenien un distintiu de resident d'ORA vigent per a l'any 2018 per tots els sectors

Període: del 20 de novembre del 2018 fins el 31 de gener del 2019.

Documentació a aportar

Si l'avís de renovació que reben al domicili no informa de cap incidència només s'haurà d'acreditar, si la renovació es de tipus presencial, i no serà necessari presentar cap documentació addicional; només s'ha de fer el pagament de la renovació.
En cas que l'avís informi d'una incidència s'ha d'aportar la documentació actualitzada respecte de la incidència detectada. Així, les incidències detectades i la documentació que s'ha de presentar són les següents:
- DNI, passaport o permís de residencia caducat. S'ha d'aportar el DNI, el passaport o el permís de residència renovat.
- Carnet de conduir caducat. S'ha d'aportar el carnet de conduir renovat.
- El domicili a què està assignat el vehicle no coincideix amb el domicili actual d'empadronament. S'ha d'anar a la Prefectura Provincial de Trànsit a modificar el domicili fiscal del vehicle i adjudicar-li el domicili actual d'empadronament del seu titular.
- Hi ha una ordre de precintament del vehicle. S'ha de presentar el document que acrediti la cancel·lació de l'ordre.

On sol·licitar-lo?

Renovació sense incidències: (del 20/11/2018 fins el 31/01/2019)
- Per Internet, al web de l'Ajuntament de Palma i amb qualsevol tipus de targeta bancària: https://pagaronline.palmademallorca.es
- Entitats bancàries: Sa Nostra (actualment BMN), La Caixa, Banca March, BBVA o Banco Santander.
- Caixers dotats amb lector de codi de barres: Sa Nostra (actualment BMN), La Caixa o BBVA
- Seus electròniques de Sa Nostra (www.bmn.es), La Caixa (www.lacaixa.es) i Banca March (www.bancamarch.es), BBVA (www.bbva.es ) o Banco Santander (www.bancosantander.es)
- Entitats bancàries: Sa Nostra (actualment BMN), La Caixa, Banca Marc, BBVA o Banco Santander
- De forma presencial exclusivament a les Oficines de l'UTE ORA Palma, de 9 a 14 hores i de 16.30 a 19.30 hores, de dilluns a divendres, i dissabtes de 9 a 14 hores
· Oms, num, num. 7, 2 A-B. (971422871)
· Carrer d'Isaac Peral, num.  13, baixos (971715835)
 

Renovació amb incidències: (del 20/11/2018 fins el 31/01/2019)
- De forma presencial exclusivament a les oficines del Negociat d'ORA-ACIRE, de dilluns a divendres, de 8.30 a 13:30 h (del 20/11/2018 fins el 31/01/2019). S'ha de demanar obligatoriament cita prèvia www.palma.cat o www.mobipalma.mobi o 971225522. 

Sol·licitud cita prèvia

Preu i forma de pagament

24 euros, que s'han d'abonar amb tarjeta financera o document de pagament bancari de l'Ajuntament d ePalma, si la renovació és de tipus presencial (NO efectiu).

- Per Internet, al web de l'Ajuntament de Palma i amb qualsevol tipus de targeta bancària: https://pagaronline.palmademallorca.es  
- Caixers dotats amb lector de codi de barres: Sa Nostra (actualment BMN), La Caixa o BBVA
- Seus electròniques de Sa Nostra (www.bmn.es ), La Caixa (www.lacaixa.es ) i Banca March (www.bancamarch.es ), BBVA (www.bbva.es ) o Banco Santander (www.bancosantander.es )
- Entitats bancàries: Sa Nostra (actualment BMN), La Caixa, Banca March, BBVA o Banco Santander.

Normativa

Ordenança municipal de circulació; art. 58 a 68 (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001) i Ordenances fiscals de l'any en curs

Requisits

Persones que continuen complint els requisits per a obtenir el distintiu de resident ORA i que ja el tenien l'any 2018

Observacions

En un termini màxim de 15 dies hàbils després del pagament en entitats bancàries, seus electròniques o Internet, es rep el distintiu al domicili d'empadronament.
Transcorregut aquest termini de 15 dies hàbils del pagament se pot sol·licitar, un duplicat a les oficines de l'UTE ORA Palma, de 9 a 14 hores i de 16.30 a 19.30 hores, de dilluns a divendres, i dissabtes de 9 a 14 hores
- Oms, num, num. 7, 2 A-B.
- Carrer d'Isaac Peral, num. 13, baixos

La taxa d'ORA té caràcter voluntari i pagar-la implica que se sol·licita la renovació el dia en què se'n fa el pagament.
El distintiu de l'any 2018 és vàlid fins el 31 de gener de 2019 i, si s'escau, el 16è dia hàbil a partir que es pagui.
A partir de l'1 de febrer de 2019 la renovació només es pot fer al Negociat d'ORA-ACIRE, i s'ha de demanar obligatòriament cita prèvia www.palma.cat  o www.mobipalma.mobi  o 971 225 522 / 71 / 00.

Més informació

Negociat d' ORA-ACIRE
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Tel: 971.22.55.22/00 ext 2135,2405 i 2424
Fax: 971.28.25.65
A/e: oraacire@palma.es

7 de novembre de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat