Inici

TCI.03 Renovació o canvi de perfil de Targeta Ciutadana

Descripció

Sol·licitud de tarifa reduïda per al transport públic de l'EMT

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • El titular de la Targeta Ciutadana empadronat a Palma
 • El titular de la Targeta Ciutadana resident del municipi en conveni s'ha de dirigir al seu ajuntament.
Documentació a aportar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conducció espanyol
  Menors de 16 anys:
  - DNI del menor
  - DNI del seu representant legal (pare, mare o tutor legal), amb qui està empadronat

Mitjançant representant:
- DNI del titular i del representant més autorització original signada.

De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT :

 • Empadronat a Palma.............RESIDENT (preu reduït per viatge 0,80 €)
 • Menors de 5 a 16 anys..........MENOR GRATUÏT
 • A partir de 70 anys ..............CARNET GRAN B (Preu reduït per viatge 0,30 €)

Per a Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família Nombrosa, Palma amb Tu i No Resident.  Veure documentació addicional Clicar aqui

On sol·licitar-lo?

Presencial

Preu i forma de pagament

Gratuïta (sol·licitud alta targeta ciutadana)

Normativa
 • Decret de batlia 201705488, de 22 de març de 2017, Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 37, de 28 de març)
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre)
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenrotllament de la Llei orgànica de protecció de dades
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006
 • Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP)
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

De documentació (revisar apartat anterior)

Òrgan resolutori

OAC i EMT

Observacions

Descàrrega de documents 

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Els residents de municipis en conveni després d'haver sol·licitat la tarifa reduïda en el seu ajuntament hauran de passar a actualitzar la targeta per les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma o per l'oficina d'atenció al client de l'EMT (veure llistat d'oficines)

Telèfons: 971225900 - 630308226 i 010

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
10 de gener de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat