Inici

TCI.01 Sol·licitud de Targeta Ciutadana

Descripció

Sol·licitud de targeta ciutadana que serveix de títol unipersonal per a pagar el transport públic de l'EMT (autobús) aplicant tarifes econòmiques individualitzades en funció d'uns perfils definits. També serveix per a donar-se d'alta com a usuari de Bicipalma (sistema de bicicleta pública) i per a obtenir per Internet certificats de residència per a viatjar.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • Resident de Palma (empadronat a Palma)
 • Resident a municipi en conveni (s'ha de dirigir al seu ajuntament). Consultau la llista de municipis en conveni.
 • Resident de les Illes Balears a municipi sense conveni (únic perfil No Resident)
Documentació a aportar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conducció espanyol
  Menors de 16 anys:
  - DNI del menor
  - DNI del seu representant legal (pare, mare o tutor legal), amb qui està empadronat

Mitjançant representant, indistintament a o b:

a) DNI de la persona representant i de la representada
b) DNI original del representant més autorització i còpia de DNI del representat

De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT :

 • Empadronat a Palma..............RESIDENT  (preu reduït per viatge 0,80 €)
 • Menors de   5 a 14 anys........MENOR GRATUÏT
 • Menors de 15 a 16 anys .......MENOR (preu reduït per viatge 0,30 €)
 • A partir de 70 anys ...............CARNET GRAN B (Preu reduït per viatge 0,30 €)


Per a Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família nombrosa, Palma amb tu i No resident.  Veure documentació adicional Clicar aqui

On sol·licitar-lo?

Presencial

Per Internet, els residents de Palma, si disposen de certificat digital poden sol-licitar la targeta amb els següents perfils:

 • Resident
 • Menor, ho pot sol·licitar pare, mare o tutor legal amb qui està empadronat (l'Ajuntament de Palma farà la comprovació de convivència al Padró municipal d'habitants)
 • Estudiant (adjuntar matrícula en PDF)
 • Família nombrosa (adjuntar títol en PDF) (*)
 • Carnet Verd (adjuntar certificat que acrediti la discapacitat o minusvalidesa = o > 33% en PDF) (*)
 • Carnet Gran, subjecte als barems vigents (adjuntar certificat de pensió i declaració de renda 2017 en PDF) (*)
(*) Aquesta informació es pot obtenir prèvia autorització del titular, adjuntar autorització signada

Autorització per a sol·licitar informació a altres Administracions Públiques

IMPORTANT: la targeta arribarà al domicili en el qual l'usuari està empadronat.

Per a iniciar el tràmit per Internet clicau aquí

Per a més informació respecte a la Targeta Ciutadana accediu aquí

Preu i forma de pagament

Gratuïta (sol·licitud d'alta targeta ciutadana)

Normativa
 • Decret de batlia 201705488, de 22 de març de 2017, Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 37, de 28 de març)
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre)
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenrotllament de la Llei orgànica de protecció de dades
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006
 • Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP)
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT

Forma d'iniciació A petició de l'interessat
Requisits

De documentació (revisar apartat anterior)

Òrgan resolutori

OAC i EMT

Observacions

Descàrrega de documents 

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment (vegeu la Carta de compromisos)
 • Per internet: la targeta s'enviarà per correu al domicili al qual hom està empadronat en el termini màxim de 3 dies laborables des de la sol·licitud.
2 de juliol de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat