Inici

PalmaActiva.07 - Accés LLoguer de sales i aules de formació

Descripció

PalmaActiva posa a disposició de la ciutadania un servei de lloguer d'espais per hores sota el règim de preu públic.

PalmaActiva disposa de 3 tipus d'espais:

  • A l'edifici del centre de formació de PalmaActiva situat al carrer Gerreria, 8 es pot trobar espais i aules amb cabuda entre 15 i 35 alumnes adaptades a la realització de formació, conferències, seminaris i trobades empresarials, etc amb disponibilitat de recursos formatius: mobiliaria de l'aula, equips informàtics per l'alumnat i professorat, etc
  • A peu de carrer. diversos locals de entre 50 i 70 m2 dotats amb mobiliari i material propi d'un aula.
  • A la seu central de PalmaActiva situada al carrer Socors, 22, un espai per a grans events amb capacitat de 140 persones
Qui ho pot sol·licitar? Les institucions, entitats, empreses, agents socials i professionals de qualsevol sector d'activitat.
Documentació a aportar

La sol·licitud es fa electrònicament entrant a www.palmaactiva.com

Només una vegada s'haurà d'aportar la següent documentació:

  • En cas de ser persona física: fotocopia del seu DNI;
  • En el cas de ser persona jurídica: fotocopia de escriptura de constitució entitat i fins, fotocopia dni representant legal, fotocopia cif.
On sol·licitar-lo?
  • Presencial a la seu central C/ Socors, 22 o al centre de formació C/ Gerreria, 8 de Palma
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 7 dies
Preu i forma de pagament Preu públic aprovat per el Consell Rector de PalmaActiva i ratificat pel Ple Municipal
Normativa
  • Ordenança reguladora del preu públic per a la realització d'activitats formatives, ocupacionals i de promoció econòmica a l'Agencia de Desenvolupament Local (PalmaActiva).
  • BOIB núm. 88 de 19/06/2012 Condicions generals d'us de les aules i locals del "Centre de formació" i de "L'ESPAI 22" de PalmaActiva
Qui tramita la sol·licitud? PalmaActiva
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Veure la web de PalmaActiva
Òrgan resolutori PalmaActiva
Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Més informació

www.palmaactiva.com

Descàrrega de documents: http://blog.palmaactiva.com/p/lloguer-despais_26.html

9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat