Inici

PalmaActiva.04 - Accés Espai Coworking PalmaActiva

Descripció

PalmaActiva ofereix un servei dirigit a professionals i empreses en actiu, que consisteix en el lloguer temporal d'espais de treball a baix cost, ubicats al centre de Palma.

Què és l'espai de Coworking?

És un espai on es desenvolupa una nova forma de treball basada en la comunicació directa i contínua entre professionals i empresaris de diferents sectors econòmics; en un espai obert i diàfan on es comparteixen recursos i experiències. Això permetrà compartir formes de gestió empresarial i fomentarà la creació de projectes conjunts aprofitant sinèrgies.

Hi trobareu tota la informació a la web de PalmaActiva

Qui ho pot sol·licitar?

Es poden presentar totes les activitats que siguin o puguin ser viables des d'un punt de vista comercial i econòmic, i versin sobre qualsevol activitat que sigui lícita i ètica, donant preferència als sector d'economia creativa (noves tecnologies, disseny, comunicació, audiovisuals, arquitectura, enginyeria...).

No poden accedir al l'espai de Coworking els projectes i les activitats que no siguin compatibles amb la llicència d'activitat de l'espai o amb el règim d'usos de la zona i les condicions de l'immoble en el qual sol·liciten accedir.

Tampoc poden accedir els projectes que tinguin com a activitat principal l'emmagatzematge, la distribució de mercaderies, la distribució comercial, els serveis de call center, els serveis de formació i tots els assimilats als anteriors.

Documentació a aportar

Sol·licitud online espai Coworking.

On sol·licitar-lo?

 PalmaActiva. Àrea Promoció Econòmica i Emprenedors. Servei d'Atenció a l'Emprenedor.

Carrer de Socors, 22

Tel: 971 21 46 80

Fax: 971 71 39 06

Adreça electrònica:  info@palmaactiva.com

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 20 dies
Preu i forma de pagament Preu públic aprovat pel Consell Rector del PalmaActiva i ratificat pel Ple municipal
Normativa

Bases Espai Coworking

Normes d'us Espai Coworking

Qui tramita la sol·licitud? PalmaActiva
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Poden accedir persones físiques o jurídiques amb un pla d'empresa, ja siguin empreses de nova creació com empreses que ja han iniciat l'activitat amb menys de tres anys d'alta fiscal en el moment de presentació de la sol·licitud, i que els seus integrants no hagin estat usuaris del centre d'empreses.Poden participar al concurs les persones físiques majors d'edat sempre i quan amb residència a Palma i quan prevengin establir a Palma la seva activitat.

Òrgan resolutori PalmaActiva
Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu.
Observacions Mitjançant aquest procediment es fa una cessió d'espai a canvi d'un preu públic.
Més informació

L'espai Coworking de PalmaActiva consta de les prestacions següents:

 • 1. Lloguer temporal de 20 espais de treball ubicats a la plaça Llorenç Bisbal, núm. 5 de Palma. Aquest espai compta amb un total de 204 m² distribuïts en tres nivells i amb una sèrie d'espais comuns per facilitar la interrelació dels usuaris; zona de benvinguda, sala de reunions per a 15 persones, zona de descans/cuina, zona de taquilles.
 • 2. Serveis complementaris    
  • 2.1 Servei de connexió a internet ADSL + WIFI.
  • 2.2 Subministraments: aigua i llum.
  • 2.3 Aire condicionat fred/calor.
  • 2.4 Servei de neteja.
 • 3.Altres prestacions 
  • 3.1 Serveis de suport i d'assessorament gratuïts des de l'Àrea de Promoció Econòmica i Emprenedors de PalmaActiva. 
  • 3.2 Participació preferent en les accions de PalmaActiva dirigides a fomentar la cultura de la col·laboració empresarial, el networking, el treball cooperatiu conjunt i la generació de comunitat empresarial.         

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS:

Sol·licitud online espai Coworking

17 d'abril de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat