Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Informació urb.05 - Certificació per a l'obtenció de la llicència autonòmica de gran establiment comercial

Descripció

Certificat municipal necessari per a obtenir la llicència autonòmica de gran establiment comercial davant la Direcció General de Comerç i Empresa

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona física o jurídica
Documentació a aportar
  • taxa prevista en l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310).
  • referència cadastral (acreditada amb un document cadastral o una fotocòpia del rebut de l'IBI).
  • Avantprojecte de l'activitat projectada, on consti: l'activitat comercial pretesa, plànols de l'edificació a escala i acotats, inclosa la superfície construïble o edificada i la superficie comercial a efectes del compliment de l'article 14.4 del PECMA.
  • En cas d'ampliació/modificació s'ha d'aportar plànols de l'estat actual i de l'ampliació/modificació pretesa.
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 1 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa prevista en l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310): autoliquidació de 36,28€

Qui tramita la sol·licitud?

Secció d'Informació Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); extensió 8127 / 971 44 94 60

Horari: de 08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Adreça electrònica: guia2014@palma.cat (informació electrònica)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Adjuntar escriptura pública de representació per la persona jurídica.
Òrgan resolutori

Secció d'Informació Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); extensió 8127 / 971 44 94 60

Horari: de 08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Adreça electrònica: guia2014@palma.cat (informació electrònica)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Més informació

A les sol·licituds indicar local o habitatge i la situació, carrer i número postal.

La persona interessada ha d'indicar telèfon de contacte i signar tota la documentació.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
2 de juliol de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat