Inici

Plusvàlua.02 - Cita prèvia Plusvàlua

Descripció

Abans de sol·licitar cita prèvia comprovi si pot realitzar l'autoliquidació de plusvàlua mitjançant aquest portal web https://plusvalues.palmademallorca.es/plusvalues/

L'atenció al públic es farà amb cita prèvia.

Abans de personar-se a les oficines de la secció de plusvàlua s'ha de demanar cita prèvia per la web o per telèfon

Qui ho pot sol·licitar?

Professionals de la gestió i persones jurídiques tenen l'obligació de relacionar-se amb l'administració de forma electrònica segons l'art.14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El subjecte passiu o el seu representant.

  • En el cas de donacions el subjecte passiu és l'adquirent.
  • En el cas de compra vendes, el subjecte passiu és el transmissor o venedor, si el transmissor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament és el comprador.
Documentació a aportar
  • NIF del subjecte passiu i en cas del/de la representant autorització que l'acrediti
  • L'escriptura de transmissió actual i l'escriptura d'adquisició anterior (títol anterior)

Es realitzarà només UNA LIQUIDACIÓ per referència cadastral i sempre que el departament disposi de tota la documentació necessària.

On sol·licitar-lo?

Al portal de l'Ajuntament de Palma (fent clic aquí) o per telèfon al núm. 971 225900 ext. 1047.

SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

Preu i forma de pagament
Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana de l'any en curs.

Requisits

Professionals de la gestió i persones jurídiques tenen l'obligació de relacionar-se amb l'administració de forma electrònica segons l'art.14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Només pot accedir a les dependències municipals una sola persona amb documentació que l'acrediti com subjecte passiu, o be com a representant.

* És obligatori l'ús de mascareta.

* De manera excepcional, poden personar-se dues persones en el cas de persones majors, persones amb infants o persones estrangeres acompanyades de traductor

Més informació

Puc demanar cita per telèfon ?
Sí, en el cas que no disposi d'accés a la pàgina web es pot demanar cita prèvia al telèfon núm. 971 225900 ext. 1047.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
4 de febrer de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat