Inici

Policia.01 - Sol·licitud d'informe sobre accident de trànsit

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol implicat en l'accident o la seva companyia d'assegurances
Documentació a aportar
  • Sol·licitud específica (impres T15 - sol·licitud d'informació d'accident de trànsit) emplenada i amb els segells municipals que acreditin que s'ha pagat la taxa
On sol·licitar-lo?

Policia Local
Secció Administració d'Accidents (ADAC) 
Carrer Son Dameto, 1

Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 00 - Ext. 2018 / 2019 - Fax: 971 28 20 67.
A/e: pca_inf@pol.palma.cat

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 30 dies
Preu i forma de pagament

Taxa fixada a l'ordenança fiscal de l'any en curs, concepte 310-00

Normativa
  • ordenança fiscal municipal de l'any en curs
  • normativa interna
Qui tramita la sol·licitud?

Sección Administració d'Accidents (ADAC)
Carrer de Son Dameto, 1
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 00 - Ext. 2018 / 2019 - Fax: 971 28 20 67.
A/e: pca_inf@pol.palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Sección Administració d'Accidents (ADAC)
Carrer de Son Dameto, 1
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 00 - Ext. 2018 / 2019 - Fax: 971 28 20 67.
A/e: pca_inf@pol.palma.cat

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Observacions
  • Per a informació bàsica d'un accident (dades dels implicats, matrícula, marca i assegurança dels vehicles implicats): resposta a partir de les 12 h del següent dia laboral: servei gratuït.
  • Per a informació sobre dades relatives a un accident en què hagi intervingut la Policia Local (còpia de comunicat intern i manifestació dels policies actuants): resposta en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la sol·licitud: tarifa 28 de l'ordenança fiscal.
  • Per a extracte informatiu d'accident de trànsit (inclou la manifestació dels implicats): resposta en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la sol·licitud: tarifa 29 de l'ordenança fiscal.
  • Per informe tècnic d'accident de trànsit (confecció de l'informe o ampliació de les actuacions): resposta en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la sol·licitud: tarifa 30 de l'ordenança fiscal.

En cas de sol·licitants de fora de l'illa, la sol·licitud (escrit en què s'indica el que se sol·licita) s'ha d'enviar per correu o fax i s'hi ha d'adjuntar el justificant del pagament de la taxa (ingrés de l'import al compte bancari de l'Ajuntament de Palma destinat a aquest fi).

Més informació

Quan està habilitat l'ADAC per a emetre l'informe? Quan les diligències de l'accident han finalitzat.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
17 d'abril de 2018

Presencial Presencial


Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat