Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Policia.05 - Vehicle abandonat

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona (fins i tot de manera anònima)
Documentació a aportar
 • Sol·licitud verbal o escrita
 • En cas de sol·licitud escrita:
  • A les OAC: imprès de sol·licitud
  • Per correu electrònic: imprès de la sol·licitud escanejat a externsva@pol.palma.cat  
  • Per internet: complimentar el formulari electrònic
On sol·licitar-lo?

Peticions escrites:

Peticions verbals

 • Al  telèfon d'atenció al ciutadà 010.
Normativa
 • Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001), modificada per acord del Ple de 26 de setembre de 2002 (BOIB núm. 126, de 19 d'octubre)
 • Reial decret legislatiu 339/90, 2 març, que aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial
 • Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus, modificada per la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació
 • Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil
Qui tramita la sol·licitud?

Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 (cantonada amb Avda. Sant Ferran)
Te. 971 22 55 12
A/e: externsva@pol.palma.cat

Forma d'iniciació Petició persona interessada o ofici indistintament
Òrgan resolutori

Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 (cantonada amb Avda. Sant Ferran)
Te. 971 22 55 12
A/e: externsva@pol.palma.cat

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs

D'alçada

Més informació

Es retiren tots els vehicles abandonats? Sí, prioritzant els que es consideren residus sòlids urbans (els que no són aptes per a circular: vehicles avariats, sense plaques de matrícula, amb falta de components...).

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
23 d'abril de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat