Inici

Població.04 - Modificació de dades personals del Padró municipal d'habitants

Descripció

Modificació de dades personals del Padró municipal d'habitants

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Presencial
Sol·licitud verbal, aportant la següent documentació:

 • ESPANYOLS:
  • DNI, carnet de conduir o passaport
 • ESTRANGERS:
  • NIE (targeta de residència)
  • passaport o carnet d'identitat del país comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea
 • MENORS:
  • DNI, NIE o passaport del menor
  • DNI, NIE o passaport de la persona empadronada amb el menor
  • llibre de família + DNI, NIE o passaport del pare o la mare
 • CENTRES D'ACOLLIDA:
  • document del centre que indiqui el menor per al qual es demana el certificat i DNI de la persona que figura com a autoritzada per a recollir-ho.

Per Internet, amb certificat digital o DNI electrònic

 • Si les dades a modificar són del sol·licitant:
  • documentació acreditativa de les dades que es volen modificar (DNI, passaport, partida de naixement, etc.)
 • Si les dades a modificar són de menors a càrrec del sol·licitant que figurin empadronats al mateix domicili:
  • documentació acreditativa de les dades que es volen modificar: llibre de família, assumpció de la tutela, partida de naixement, DNI, passaport, etc.
On sol·licitar-lo?
Preu i forma de pagament
 • Presencial:
  • Gratuït
 • Per Internet:
  • Gratuït
Normativa
 • Reglament de població i demarcació territorial, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Estar inscrit/ta al Padró municipal d'habitants de Palma.
Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
9 de juny de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat