Inici -> Sessions

Població.04 - Modificació de dades personals del Padró municipal d'habitants

Descripció

Modificació de dades personals del Padró municipal d'habitants

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Presencial
Sol·licitud mitjançant formulari que podrá signar a l'OAC, aportant la següent documentació:

 • ESPANYOLS:
  • DNI, carnet de conduir o passaport
 • ESTRANGERS:
  • NIE (targeta de residència)
  • passaport o carnet d'identitat del país comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea
 • MENORS:
  • DNI, NIE, passaport o partida de naixement del menor acompanyat de: 
   • DNI, NIE o passaport del progenitor/tutor legal empadronat amb el menor, que ho sol·licita o
   • llibre de família + DNI, NIE o passaport del pare o la mare
 • CENTRES D'ACOLLIDA:
  • DNI, NIE, passaport o partida de naixement del menor, acompanyat del document del centre que indiqui el menor per al qual es demana la modificació de dades i DNI de la persona que figura com a autoritzada per a tramitar-ho.

Per Internet, amb certificat digital o DNI electrònic

 • Si les dades a modificar són del sol·licitant:
  • documentació acreditativa de les dades que es volen modificar (DNI, passaport, partida de naixement, etc.)
 • Si les dades a modificar són de menors a càrrec del sol·licitant que figurin empadronats al mateix domicili:
  • documentació acreditativa de les dades que es volen modificar: llibre de família, assumpció de la tutela, partida de naixement, DNI, passaport, etc.
On sol·licitar-lo?
Preu i forma de pagament
 • Presencial:
  • Gratuït
 • Per Internet:
  • Gratuït
Normativa
 • Reglament de població i demarcació territorial, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
 • Resolució de 29/04/2020 de la Subsecretaria, per la qual es publica la resolució de 17 de febrero de 2020 de la presidencia de l'INE, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE 02/05/2020)
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Estar inscrit/ta al Padró municipal d'habitants de Palma.
Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
6 de setembre de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat