Inici -> Tràmits

Població.06 - Volants d'empadronament personals i domiciliaris (Sense cita prèvia)

Descripció
 • sol·licitud de plaça escolar
 • expedició i renovació de DNI, permís de conduir, matriculació de vehicle, permís de circulació
 • sol·licitud d'habitatge de protecció oficial (IBAVI)
 • en assumptes de la Seguretat Social: cartilla de la Seguretat Social, sol·licitud de salari social, pensió no contributiva i d'altres
 • permís de residència per a estrangers
 • adquisició de nacionalitat
 • matrimoni civil
 • descomptes: facturacions de Telefònica i EMAYA
 • INGRÉS MÍNIM VITAL: si es tracta d'un certificat d'empadronament a efectes d'obtenir l'Ingrés Mínim Vital, l'INSS EL SOL·LICITA DIRECTAMENT A L'AJUNTAMENT DE PALMA


Per a obtenir el volant telemàticament clicau aquí

Per Internet el sistema genera un volant d'empadronament personal -o- domiciliari de forma automàtica, segons l'Organisme on s'ha de presentar i el Motiu indicats a la sol·licitud.

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Presencial.
Sol·licitud verbal, aportant la següent documentació:

 • ESPANYOLS:
  • DNI, carnet de conduir o passaport
 • ESTRANGERS:
  • NIE (targeta de residència)
  • passaport o carnet d'identitat del país comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea
 • MENORS:
  • VOLANTS PERSONALS
   • DNI, NIE o passaport del menor
   • DNI, NIE o passaport de la persona empadronada amb el menor
   • Llibre de família + DNI, NIE o passaport del pare o la mare
  • VOLANTS DOMICILIARIS
   • DNI, NIE o passaport de la persona empadronada amb el menor
   • Llibre de família + DNI, NIE o passaport del pare o la mare
 • CENTRES D'ACOLLIDA:
  • document del centre que indiqui el menor per al qual es demana el certificat i DNI de la persona que figura com a autoritzada per a recollir-lo

Per Internet (només volant):
certificat digital o DNI electrònic

On sol·licitar-lo?
 • Presencial:
 • Per Internet (només volant):
  • Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma

Preu i forma de pagament
 • Presencial:
  • taxa d'expedició de documents administratius, concepte 310-00
 • Per Internet (només volant):
  • gratuït
Normativa
 • Reglament de població i demarcació territorial, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Estar inscrit/ta al Padró municipal d'habitants de Palma

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
9 de juny de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat