Inici -> Sessions

Activitats.13 - Sol·licitud de còpies i certificats d'expedients d'activitats

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar Sol·licitud
On sol·licitar-lo? Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament
 • Taxa d'expedició de documents administratius fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs
 • La quantia pot variar en funció del sol·licitat (segons el nombre o el tipus de folis, el nombre de còpies, l'existència de plànols per a fotocopiar, l'antiguitat de l'expedient...)
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Ser interessat, segons les condicions de l'article 4.1 de la Llei 39/2015: 

 • a) Titular de drets o interessos legítims individuals o col·lectius
 • b) Qui, sense haver iniciat el procediment, tingui drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'adopti
 • c) Aquell els interessos legítims del quals, individuals o col·lectius, puguin resultar afectats per la resolució i es personi en el procediment abans que s'hagi dictat la resolució definitiva
 • Òrgan resolutori

  Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
  Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
  07006 Palma
  Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

  Efectes de silenci No n'aplica
  Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
  DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
  11 de març de 2020

  Ajuntament de Palma
  Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
  Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
  Correu electrònic: ajuntament@palma.cat