Inici -> Sessions

Activitats.08 - Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar
 • Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant (model A15)
 • Resolució d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats
 • Certificat tècnic final de muntatge i instal·lació (prèviament a l'inici de l'activitat)
 • Plànol d'emplaçament
 • Acreditació de l'autorització de l'organisme competent quan s'ubiqui a domini públic
On sol·licitar-lo? Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015
Preu i forma de pagament
 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada a l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació.
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (https://pagaments.palmademallorca.es)
 • La quantia és fixa.
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Titular de l'activitat (qui pretengui desenvolupar-la)
Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci Sin clasificar
Fi via Sense classificar
Observacions Aquestes activitats no requereixen permís d'instal·lació. No obstant això, no es pot començar a exercir l'activitat fins que no es presenta tota la documentació sol·licitada una vegada acabat el muntatge de l'activitat.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 de març de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat