Inici -> Sessions

Disciplina.02 - Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona
Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici:

  • escrit o denúncia (sol·licitud)

Documentació exigida en altres fases del procedimient:

  • projecte tècnic de les obres a realitzar
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Preu i forma de pagament

Taxa per serveis urbanístics, concepte 312-02

  • La quantia de la taxa està fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs. 
Normativa
  • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
  • Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis

Servei de Protecció de l'Edificació i ITE

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta), extensió 8324

Forma d'iniciació Petició persona interessada o ofici indistintament
Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis

Servei de Protecció de l'Edificació i ITE

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta), extensió 8324

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
7 de febrer de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat