Inici -> Sessions

Disciplina.03 - Expedient de restauració de la legalitat urbanística

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: qualsevol persona pot fer la denúncia.
Documentació a aportar Escrit del ciutadà en què denuncia els fets o denúncia de la Policia
On sol·licitar-lo?
  • qualsevol OAC (Registre)
  • També es pot presentar a les dependències de la Policia Local i al Servei contra Incendis i Salvament (SCIS).
Normativa
  • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Servei de Disciplina d'Obres
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta); extensió 8529
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Forma d'iniciació D'ofici
Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Servei de Disciplina d'Obres
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta); extensió 8529
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Es pot interposar recurs administratiu
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
7 de febrer de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat