Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Cultura.02 - Expedient d'incorporació a l'Arxiu Municipal de fons documental per dipòsit o donació

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar
  • sol·licitud
  • inventari dels documents que integren l'arxiu que es pretén dipositar o donar
On sol·licitar-lo?
Normativa
  • Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim Jurídic i del procediment administratiu comú
  • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (per a donacions en canvi d'exempció d'imposts, especialment el títol VII: Mesures de foment)
  • Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears
  • legislació aplicable segons la matèria a estudiar
Qui tramita la sol·licitud? Negociat de Cultura
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori Negociat de Cultura
Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Observacions Per a acceptar el dipòsit o la donació sense contraprestació es requereix l'aprovació del Ple.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
30 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat