Inici

Educació.01 - Autorització d'ús d'espais a centres educatius públics

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar
  • sol·licitud
  • projecte de colònies d'estiu, si s'escau
On sol·licitar-lo?
Normativa
  • Ordre del Ministeri d'Educació i Cultura, de 1985
  • Circular de la Conselleria d'Educació i Cultura (interpretació de la norma anterior)
Qui tramita la sol·licitud? Negociat d'Educació
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Qualsevol persona
Òrgan resolutori Negociat d'Educació
Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
31 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat