Inici

PalmaActiva.01 - Accés a accions formatives PalmaActiva

Descripció Sol·licitud participant a accions formatives PalmaActiva.
Qui ho pot sol·licitar? Persona física.
Documentació a aportar

La sol·licitud es fa electrònicament, en el cas de esser necessari una vegada comprobada la informació es podrà sol·licitar a l'usuari segons projecte.

On sol·licitar-lo?

Internet (sense certificat) a traves de la pàgina web de PalmaActiva.

Preu i forma de pagament Segons projecte
Normativa
  • Reglament de règim intern: organització i funcionament.
Qui tramita la sol·licitud?

PalmaActiva - Centre de formació
Carrer Gerreria, 8. Palma
Telèfon: 900139138                                     

 formacio@palmaactiva.com                                                                                    

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Edat laboral. Prioritariament ciutatans de Palma. Segons projecte altres requisits.

Òrgan resolutori

PalmaActiva - Centre de formació
Carrer Gerreria, 8. Palma
Telèfon: 900139138                                     

 formacio@palmaactiva.com                                                                                    

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenció administratiu.
Observacions

PalmaActiva realitza diferents tipus d'accions formatives durant tot l'any.

Hi ha dues modalitats de solicitud de plaça a un curs:  Inscripcions directes i preinscripcions on s'ha de pasar una selecció.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
5 d'agost de 2013

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat