Inici -> Sessions

Cultura.05 - Sol·licitud de cessió d'ús d'espai públic per a realització d'exposicions al Casal Solleric i a Ses Voltes

Descripció Sol·licitud de cessió d'ús d'espai públic per a realització d'exposicions al Casal Solleric i a Ses Voltes
Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar
 • sol·licitud
 • projecte que consti de carta de presentació, contingut de l'exposició amb fotografies, currículum de l'artista i catàlegs anteriors, si pertoca
 • On sol·licitar-lo?
  Normativa
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
  Qui tramita la sol·licitud?

  Negociat de Museus i Exposicions
  Passeig del Born, 27. 07012 Palma

  Tel. 971722092

  Fax: 971718498

  A/e: solleric@palma.cat 

  Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
  Òrgan resolutori

  Negociat de Museus i Exposicions
  Passeig del Born, 27. 07012 Palma

  Tel. 971722092

  Fax: 971718498

  A/e: solleric@palma.cat 

  Efectes de silenci Desestimatori
  Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
  Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
  Observacions El termini mitjà per a resoldre és variable (per qüestions d'agenda).
  Més informació Quin és l'espai públic que se cedeix per a fer exposicions? Les sales del Casal Solleric.
  DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
  30 de març de 2021

  Ajuntament de Palma
  Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
  Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
  Correu electrònic: ajuntament@palma.cat