Inici

Mobilitat.301 - Extinció de llicència de galera per renúncia del titular

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • sol·licitud en què es planteja la renúncia a la llicència de galera
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Reglament municipal del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor (galeres)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Te. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transit@palma.es 

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser titular de la llicència o hereu d'aquest
Òrgan resolutori

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Te. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transit@palma.es 

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat