Inici

Mobilitat.302 - Transmissió de llicència de galera

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
 • Sol·licitud que indiqui el que es demana.
 • En cas de transmissió mortis causa, també:
  • acreditació de la defunció del titular de la llicència
  • acreditació de la condició d'hereu del nou adquirent de la llicència
 • En cas de transmissió intervivos, també:
  • acreditació que el cedent ha arribat a l'edat de jubilació aplicable
  • acreditació que el cedent sofreix incapacitat permanent o incompatibilitat per a exercir la seva activitat professional
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa de tramitació administrativa fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, concepte 311-00

Normativa
 • Reglament municipal del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor (galeres)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transit@palma.es

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
 • Prestar servei com a conductor depenent durant un any.
 • No ser titular d'una altra llicència de galera.
 • Ser major d'edat i veí de Palma.
 • No haver estat incapacitat ni tenir incompatibilitats.
 • No haver-li estat retirada la llicència de galera en els 5 anys anteriors.
Òrgan resolutori

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transit@palma.es

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat