Inici

Mobilitat.003 - Autorització per a deixar de prestar el servei d'autotaxi (vacances, causa justificada)

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • sol·licitud correctament emplenada
  • acreditació de la causa justificada (si pertoca)
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser titular de llicència de taxi
Òrgan resolutori

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs Reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions Quan l'autorització per a deixar de prestar el servei de taxi és per vacances aquestes no poden ser d'una durada inferior als 10 dies.
Més informació Quins són les raons admeses per a demanar una autorització per a deixar de prestar el servei de taxi? Normalment es dóna en cas de vacances, per causa justificada i per causes fixades al Reglament.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat