Inici -> Sessions

Mobilitat.001 - Adscripció i posterior substitució de vehicle adscrit a llicència d'autotaxi (canvi de taxi)

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • sol·licitud correctament emplenada
  • còpia del permís de circulació del vehicle
  • acreditació del pagament de la taxa de tramitació administrativa
  • document original d'acreditació de la llicència
  • una fotografia de carnet
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa de tramitació administrativa per substitució de vehicles, concepte 311-00, fixada a l'Ordenança municipal fiscal de l'any en curs

Normativa
  • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

E-mail: transports@palma.es 

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser titular de llicència de taxi.
Òrgan resolutori

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

E-mail: transports@palma.es 

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions L'efecte del silenci administratiu és positiu si el vehicle ha passat la revisió tècnica.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat