Inici

Mobilitat.001 - Adscripció i posterior substitució de vehicle adscrit a llicència d'autotaxi (canvi de taxi)

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • sol·licitud correctament emplenada
  • còpia del permís de circulació del vehicle
  • acreditació del pagament de la taxa de tramitació administrativa
  • document original d'acreditació de la llicència
  • una fotografia de carnet
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa de tramitació administrativa per substitució de vehicles, concepte 311-00, fixada a l'Ordenança municipal fiscal de l'any en curs

Normativa
  • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

E-mail: transports@palma.es 

Forma d'iniciació A petició de l'interessat
Requisits Ser titular de llicència de taxi.
Òrgan resolutori

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

E-mail: transports@palma.es 

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions L'efecte del silenci administratiu és positiu si el vehicle ha passat la revisió tècnica.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
21 de gener de 2014

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat