Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Mobilitat.004 - Comunicació d'altes i baixes dels conductors d'autotaxi

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • sol·licitud específica
  • declaració jurada (segons formulari) en el sentit de l'art. 25 del Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)
  • document de la Seguretat Social que acrediti la situació d'alta o baixa del conductor a efectes laborals
On sol·licitar-lo?
Normativa
  • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports.
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser titular de llicència d'autotaxi.
Òrgan resolutori

Secció de Transports.
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat