Inici

Mobilitat.103 - Obtenció de la targeta ACIRE/zones per a vianants per a resident

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici del procediment:

  • Sol·licitud resident ORA i/o ACIRE o sol·licitud general
  • DNI, NIE i passaport o permís de residència del sol·licitant
  • Permís de circulació del vehicle a nom del sol·licitant

Documentació exigida en altres fases del procediment:

  • RENOVACIÓ: si no s'han produït canvis s'ha de retornar l'autorització caducada (targeta). Es comprova que continua empadronat a la zona i s'emet la nova autorització.
  • CANVI DE VEHICLE: s'ha de retornar la targeta del vehicle antic i aportar el permís de circulació del vehicle nou.  Es comprova que continua empadronat a la zona i s'emet una nova autorització.
  • BAIXA: l'interessat ha de retornar l'autorització.

Termini de tramitació

  • Si es tramita al Negociat d'ORA-ACIRE i es compleixen tots els requisits per a obtenir-la s'entrega en el mateix moment que se sol·licita.
  • També és possible sol·licitar la targeta a qualsevol OAC però l'interessat haurà d'anar a recollir-la al Negociat d'ORA-ACIRE i el termini de tramitació pot ser de fins a 3 mesos.
On sol·licitar-lo?
Normativa
  • Ordenança municipal de circulació (art. 24 a 27 ACIRE i art. 29 a 35 vianants)
Qui tramita la sol·licitud? Negociat d'ORA-ACIRE
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Persona fisica empadronada en una zona ACIRE/ zones per a vianants de Palma
Òrgan resolutori Negociat d'ORA-ACIRE
Observacions

No hi ha taxes ni imposts.

El termini de validesa de la targeta (autorització) és de 5 anys.

Més informació

Amb la targeta ACIRE per a residents puc estacionar a la zona ACIRE? Si, però heu de tenir en compte que si estacionau a zona ORA heu de posar un tiquet de l'ORA al vehicle o demanar la targeta anual de l'ORA per a residents (ambdues opcions, amb cost econòmic), a més de les altres restriccions de l'ORA.

I amb la targeta de zones per als vianants per a resident, es pot estacionar a les vies d'aquestes? No, en cap cas i es troba subjecte, respecte a la circulació, a restriccions d'ús (Horaris).

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
7 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat