Inici -> Sessions

Mobilitat.502 - Sol·licitud de senyalització vial o canvi circulatori a instància de part

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar
  • sol·licitud
  • documentació aclaridora de la sol·licitud (segons el cas)
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
  • Ordenança municipal de circulació
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22.
A/e: mobilitat@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22.
A/e: mobilitat@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions

Pot sol·licitar-se la instal·lació de senyals vials (nous, substitucions...) o canvis circulatoris (canvis de sentit de carrers...).
La sol·licitud s'estudia per a comprovar-ne la utilitat o necessitat.
Si es resol en sentit positiu, s'instal·la el senyal o es fa el canvi circulatori.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
8 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat