Inici

Mobilitat.501 - Certificació de senyalització

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar
  • sol·licitud
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa d'expedició de documents administratius fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, concepte 310-00. La quantia pot variar en funció del sol·licitat (segons el nombre o tipus de folis, el nombre de còpies, l'existència de plànols per a fotocopiar, croquis...)

Normativa
  • Ordenança municipal de circulació
  • Ordenança municipal fiscal
  • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22.

Fax: 971 28 25 65
A/e: mobilitat@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22.

Fax: 971 28 25 65
A/e: mobilitat@palma.cat

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Observacions La sol·licitud més usual consisteix en acreditacions de l'existència de senyalització i la seva tipologia.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
8 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat