Inici -> Sessions

Govern interior.03 - Llicència d'ocupació de via pública per activitats a les festes de Sant Sebastià

Qui ho pot sol·licitar?

Segons el tipus d'activitat a sol·licitar:

1. Foguerons: associacions, entitats, cafeteries, bars...(no es concedeixen a particulars)
2. Parada de productes alimentaris i refrescs: establiments de restauració, ONG, partits polítics i associacions no lucratives legalment constituïdes.
3. Parada de llepolies i fruita seca: professionals del ram (firants).

Documentació a aportar
  • Sol·licitud específica per a activitats de les festes de San Sebastià (degudament emplenada).
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament Llevat de les activitats no lucratives (foguerons, ONG, partits polítics...)
Normativa
  • Ordenança municipal d'ocupació de via pública 
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Govern Interior.
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)

07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Secció de Govern Interior.
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)

07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions L'Ajuntament de Palma no autoritza el tancament de carrers ni proporciona materials ni infraestructures per als foguerons, llevat decasos d'interès general.
Més informació

Quin tipus d'activitats es pot fer a la via pública durant les festes de San Sebastià (tenint la llicència corresponent)?1. Foguerons: només s'autoritzen per al dia 19 de gener (vigília de San Sebastià) o per a les dates previstes al programa de festes municipals.
2. Parada de productes alimentaris i refrescs: només s'autoritzen a establiments de restauració (davant la seva façana o, si no és possible, molt a prop), a ONG, partits polítics i associacions no lucratives legalment constituïdes.
3. Parada de llepolies i fruias seca: només s'autoritzen professionals del ram (firants).

On es pot recollir la llicència? A la Secció de Govern Interior (pl.de Santa Eulàlia, 9, 3a planta), el dia que s'indiqui.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
21 de desembre de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat