Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

UAC.01 - Publicació al tauler electrònic d'edictes i anuncis municipal

Descripció

Compliment legal d'exposició pública com a mitjà oficial de publicació d'anuncis, edictes, acords, resolucions, comunicacions i qualsevol altres d'interès general.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden sol·licitar la publicació d'edictes al tauler d'edictes i anuncis municipal altres administracions, associacions, procuradors, etc. per a complir l'exigència legal d'exposició pública.

Documentació a aportar
  • Sol·licitud, degudament emplenada, que faci referència al període d'exposició i si es vol diligència o certificat acreditatiu de l'exposició
  • Document que s'ha de publicar al tauler d'edictes i anuncis municipal
On sol·licitar-lo?
Qui tramita la sol·licitud?

Unitat Administrativa de Correspondència
Porta del Camp, 2, pl. baixa - 07001 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 3849

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Unitat Administrativa de Correspondència
Porta del Camp, 2, pl. baixa - 07001 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 3849

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Observacions
  1. Emplenar el formulari de la sol·licitud genèrica.
  2. Adjuntar-hi el document a publicar en format PDF. La mida màxima no pot superar 2000 Kb.
  3. Firmar electrònicament la sol·licitud i el document annexat.
  4. Imprimir o guardar el PDF justificant.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
6 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat