Inici -> Sessions

Govern interior.05 - Llicència per a filmacions comercials, activitats cinematogràfiques i activitats fotogràfiques a la via pública

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar
  • sol·licitud específica de llicència de filmació i fotografia (degudament emplenada)
  • dades de l'activitat, incloent-hi la descripció d'aquesta, les vies públiques (o zones) d'actuació, la data o el període previst, la data alternativa en cas de mal temps, la persona i els telèfons de contactee i altres observacions que es trobin pertinents
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament
  • taxa per aprofitaments especials a terrenys d'ús públic (concepte 316,03)

 Aquesta taxa està fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs en funció del tipus d'activitat (pel·lícula, reportatge, documental, anunci publicitari...) i la durada de l'ocupació de la via pública.

  • taxa a aplicar a les llicències o permisos per a l'ocupació d'activitats a terrenys de titularitat municipal (concepte 310,00, tarifa 10)

Només paguen les filmacions d'anuncis publicitaris per a cinema i televisió i també les fotografies comercials.

Normativa
  • Bases d'ordenació de les activitats a vies públiques i espais lliures públics aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Palma el 10 de juliol de 1980 (BOIB núm. 17.781, de 30 de setembre)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Govern Interior.
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)
07001 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

PALMA ACTIVA gestiona el servei Palma Film Office, que ofereix informació i assesorament a productores o particulars estrangers.

Tel. 971 21 46 80

Fax: 971 71 39 06

a/e: palmafilmoffice@palmaactiva.com

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Secció de Govern Interior.
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)
07001 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

PALMA ACTIVA gestiona el servei Palma Film Office, que ofereix informació i assesorament a productores o particulars estrangers.

Tel. 971 21 46 80

Fax: 971 71 39 06

a/e: palmafilmoffice@palmaactiva.com

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
31 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat