Inici -> Sessions

Govern interior.01 - Llicència d'ocupació de la via pública amb taules informatives

Descripció

S'ha de tenir aquesta llicència per a poder ocupar la via pública amb taules informatives sobre activitats amb finalitat no lucrativa.

Qui ho pot sol·licitar?

Es poden autoritzar taules informatives a les persones físiques o jurídiques que acrediten no tenir finalitat lucrativa, a les ONG o les promogudes per organismes autònoms muncipals, sindicats i partits polítics.

Documentació a aportar
  • sol·licitud específica, degudament emplenada
  • plànol de situació, si és de nova petició i un lloc no habitual
  • acreditació de la representació, si escau
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Ordenança municipal d'ocupació de via pública
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Govern Interior
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta), 07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Secció de Govern Interior
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta), 07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
31 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat