Inici -> Sessions

Mercats.02 - Canvi de parada a mercats o fires

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • Sol·licitud general
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa per a la prestació de serveis a mercats públics municipals, concepte 316-05. Si la parada nova és major que l'anterior l'interessat ha d'abonar la diferència pels nous metres ocupats.

Normativa
  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999
Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Te. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser titular de l'autorització per a la venda.
Òrgan resolutori

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Te. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

On es poden consultar les parades vacants als mercats temporals? Al Servei de Mercats de l'Ajuntament de Palma (plaça de l'Olivar, 4 -dins el mercat-, 1a planta).

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
6 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat