Inici -> Sessions

Mercats.05 - Permuta de parades a mercat o fira

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • Sol·licitud firmada pels dos titulars que intercanvien les parades.
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa associada:

  • Taxa per a la prestació de serveis a mercats públics municipals, concepte 316-05.
  • Si la nova parada és major que l'anterior l'interessat ha d'abonar la diferència pels nous metres ocupats.
Normativa
  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999
Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats

Pl. de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser els titulars de l'autorització per a la venda.
Òrgan resolutori

Servei de Mercats

Pl. de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació Quan es pot fer efectiu l'intercanvi? A partir que s'hagi concedit la permuta de la parada.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
7 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat