Inici -> Sessions

Mercats.03 - Canvi o ampliació de la línia de venda a mercats o fires

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar
  • Sol·licitud general
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999
Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Ser titular de l'autorització per a la venda.

Òrgan resolutori

Servei de Mercats

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

És possible canviar o ampliar la línia de venda a qualsevol mercat temporal de Palma? No, ja què en alguns mercats temporals les parades estan adscrites a una determinada linia de venda, com per exemple els mercats de Pere Garau, Can Pastilla, Son Ferriol, el Coll d'en Rabassa, la Vileta, Santa Catalina, etc.


Quant als mercats artesanals, la línia de venda va relacionada amb la Carta d'artesà o Mestre artesà de la persona participant.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
6 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat