Inici -> Sessions

Mercats.01 - Canvi de metres ocupats a mercats o fires

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • Sol·licitud
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxes associades:

  • taxa per la prestació de serveis en mercats públics municipals, concepte 316-05

Quantia de la taxa associada:

  • L'interessat ha d'abonar la taxa corresponent a l'increment de metres ocupats.
Normativa
  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament de Palma, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999
Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Titular de l'autorització per a la venda
Òrgan resolutori

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs Reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

La parada al costat de la meva està vacant, puc ocupar-la de forma esporàdica? Sí, encara que això no proporciona nous drets sobre la parada vacant. En cas de voler ocuparla de forma permanent ho heu de sol·licitar al Servei de Mercats de l'Ajuntament de Palma.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
6 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat