Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

OMIC.01 - Denúncia en assumptes de consum

Qui ho pot sol·licitar?

 La persona que sigui la consumidora final del bé o servei, i sigui resident al municipi de Palma

Quan iniciar el tràmit?

L' horari de l'oficina és de dilluns a dijous, de 8.30 a 14.00 hores i divendres de 11.00 a 14.00 hores.

El mes d'agost, l'horari de l'oficina és de 9.00 a 13.00 hores.

Heu de sol·licitar CITA PRÈVIA a través dels telèfons 971 72 46 50 / 971 71 27 48.

Documentació a aportar
  • full de reclamació, denúncia o queixa (emplenat)
  • document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura...)
On sol·licitar-lo?

Presencial:

OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos). 07002 Palma

Per Internet:

Clicau aquí per a iniciar la denúncia

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 2 mesos
Normativa
  • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm. 287, de 30 de novembre)
  • Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears (BOIB núm. 103, de 31 de juliol de 2014)
  • normativa específica segons la consulta
Qui tramita la sol·licitud?

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos)

Tel. 971 72 46 50 

Fax: 971 72 02 70
http://www.omic.palma.es

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Pot fer la sol·licitud d'iniciació qui resulti ser el consumidor final del bé adquirit a una empresa o servei prestat per un professional. El consumidor ha de ser resident a Palma i aportar els documents justificatius de la queixa, la reclamació o la denúncia.

Òrgan resolutori

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos)

Tel. 971 72 46 50 

Fax: 971 72 02 70
http://www.omic.palma.es

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Observacions

Carta de compromisos

Carta de compromisos de la OMIC

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
24 de febrer de 2022

Presencial Presencial


Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat