Inici -> Sessions

OMIC.03 - Reclamació en assumptes de consum

Qui ho pot sol·licitar?

La persona que sigui la consumidora final del bé o servei, i sigui resident al municipi de Palma.

Quan iniciar el tràmit?

L' horari de l'oficina és de dilluns a dijous, de 8.30 a 14.00 hores i divendres de 11.00 a 14.00 hores.

El mes d'agost, l'horari de l'oficina és de 9.00 a 13.00 hores.

Heu de sol·licitar CITA PRÈVIA a través dels telèfons 971 72 46 50 / 971 71 27 48.

Documentació a aportar
  • full de reclamació, denúncia o queixa (emplenat)
  • document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura...)
  • acreditació de representació legal, si escau
  • acreditació que és consumidor final (per exemple, factura a nom seu)
  • d'altra documentació de la relació comercial, si escau
On sol·licitar-lo?

Presencial:

OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos). 07002 Palma

Per Internet:

Clicau aquí per a iniciar la reclamació

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 2 mesos
Normativa
  • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm. 287, de 30 de novembre
  • Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears (BOIB núm. 103, de 31 de juliol de 2014)
  • Normativa específica segons consulta
Qui tramita la sol·licitud?

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Pl. de l'Olivar, 4

Tel. 971 724650

Fax: 971 720270

Web: www.omic.palma.es

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Pot demanar la iniciació qui resulti ser el consumidor final del bé adquirit a una empresa o servei prestat per un professional. El consumidor ha de ser resident a Palma i aportar els documents justificatius de la queixa, reclamació o denúncia.

Òrgan resolutori

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Pl. de l'Olivar, 4

Tel. 971 724650

Fax: 971 720270

Web: www.omic.palma.es

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Observacions

Carta de compromisos

Carta de compromisos de la OMIC

Més informació

Vull fer una reclamació sobre una compra que vaig realitzar a Palma, però tenc la meva residència en un altre municipi. Puc acudir a l'OMIC de Palma? No, l' OMIC només pot atendre els consumidors residents al municipi de Palma, però pot informar de l'organisme competent en cada cas.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
24 de febrer de 2022

Presencial Presencial


Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat