Inici -> Tràmits

OMIC.02 - Queixa en assumptes de consum

Qui ho pot sol·licitar? La persona que sigui la consumidora final del bé o servei, i sigui resident al municipi de Palma.
Quan iniciar el tràmit? De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h
Documentació a aportar
  • full de reclamació, de denúncia o de queixa (emplenat)
  • document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura...)
On sol·licitar-lo?

Presencial:

OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos). 07002 Palma

Per Internet:

Clicau aquí per a iniciar la queixa

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 2 mesos
Normativa
  • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per  a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm. 287, de 30 de novembre)
  • Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears (BOIB núm. 103, de 31 de juliol de 2014)
  • normativa específica segons consulta
Qui tramita la sol·licitud?

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Pl. e l'Olivar, 4

Tel. 971 724650  

Fax: 971 720270                                                                       

Web: http://www.omic.palma.es

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Pot sol·licitar la inicació qui resulti ser el consumidor final del bé adquirit a una empresa o servei prestat per un professional. El consumidor ha de ser resident a Palma i aportar els documents justificatius de la queixa, reclamació o denúncia.

Òrgan resolutori

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Pl. e l'Olivar, 4

Tel. 971 724650  

Fax: 971 720270                                                                       

Web: http://www.omic.palma.es

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Observacions

Carta de compromisos

Carta de compromisos de la OMIC

Més informació

Vull presentar una queixa sobre una compra que vaig realitzar a Palma, però tenc la meva residència en un altre municipi. Puc acudir a l'OMIC de Palma? No, ja que l'OMIC només pot atendre consumidors residents al municipi de Palma, però pot informar de l' organisme competent en cada cas.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
3 de novembre de 2014

Presencial Presencial


Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat