Inici -> Sessions

Obres.13 - Acceptació de tercers com a part interessada en expedients d'obres

Qui ho pot sol·licitar? L'interessat
Documentació a aportar
  • sol·licitud
  • documentació que acrediti la condició d'interessat
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Telèfon: 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser interessats en el sentit de l'art. 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Telèfon: 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs D'alçada
Més informació En què em pot beneficiar que se'm consideri "interessat" en un procediment de concessió de llicència d'obra? En què se us notificaran les resolucions relacionades amb la concessió de la llicència i que podreu sol·licitar una còpia dels actes de tràmit (informes tècnics, etc.) relacionats amb el procediment en qüestió.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
3 de setembre de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat