Inici -> Sessions

Obres.10 - Consulta a "Centre Històric" per a la possible concessió de llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar? L'interessat
Documentació a aportar
  • sol·licitud
  • documentació explicativa del que es pretén demanar (fotomuntatge, croquis, plànol, fotografia)

* També es poden fer consultes de forma presencial (sense aportar documentació al Registre).

On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre).
Normativa
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
  • Pla general d'ordenació urbana de Palma
  • normativa general urbanística
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Qualsevol persona
Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs D'alçada
Més informació Si la Unitat Tècnica de Centre Històric em contesta de manera positiva la consulta que li he formulat, l'Ajuntament està obligat a atorgar-me la llicència per a la qual vaig sol·licitar la consulta? No, ja que la resolució d'aquesta Unitat no és vinculant, per la qual cosa la seva resposta afirmativa no implica la concessió de la llicència.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
26 de setembre de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat