Inici

Població.05 - Alta, baixa, canvis de domicili i renovació periòdica inscripcions estrangers no comunitaris al Padró municipal d'habitants

Descripció

Actualment us podem atendre a les oficines d'atenció a la ciutadania sense necessitat de cita prèvia per a baixes, altes per naixements, renovacions de caducitats d'estrangers no comunitaris i canvis de dades personals.

Sol·licitud de cita prèvia per a altes i canvis de domicili. La cita prèvia es pot sol·licitar a través d'aquesta pàgina, clicant aquí, presencialment a la mateixa oficina o telefònicament al 010 de les 14 a les 23 hores si és una urgència o una persona major de 65 anys.

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Vegeu el full informatiu

Normativa
  • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals
  • Resolució de 29/04/2020 de la Subsecretaria, per la qual es publica la resolució de 17 de febrero de 2020 de la presidencia de l'INE, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE 02/05/2020).
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser resident a Palma
Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
5 de setembre de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat