Inici

Població.05 - Padró municipal d'habitants: alta, baixa, canvis de domicili i renovació periòdica inscripcions estrangers no comunitaris

Descripció

Actualment us podem atendre a les oficines d'atenció a la ciutadania.

Sol·licitud de cita prèvia:

Les operacions relacionades amb el cens són amb cita prèvia, si es tracta d'altes i canvis de domicili. La cita prèvia es pot sol·licitar a través d'aquesta pàgina, clicant aquí, presencialment a la mateixa oficina o telefònicament al 010 de les 14 a les 23 hores.

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Vegeu el full informatiu de la Secció de Població: Padró municipal

Normativa
  • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser resident a Palma.
Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 de juny de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat